El temps a Mataró

  

  Catalá

 Español 

English

 

elaborada per: Ramon Estrany (EA3BIC)

 
 

NOU!! -Ara tambè pots veure el temps al teu móbil/PDA www.tempsmataro.net/mobil.htm

 
 

N0U!! - Whatsapp d'Atenció Ciutadana - Ajuntament de Mataró - 687 200 100 - Escriu la paraula METEO

 

Pàgina Web de dades meteorològiques de la ciutat de Mataró, mitjançant una estació automàtica "Davis" situada els àfores de la ciutat (41º 33' 13" N - 2º 27' 41" E) i a 80 metres del nivell del mar. 


  Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

DADES ACTUALS ......--  WEBCAM --

MENSUALS

 RADAR  I  MAPES

L'ESTACIÓ
LINKS WEBCAMS CATALUNYA
REPORT  MES  ACTUAL
Shoulder 755. cheap pills viagra 59 spinal cord 742. 59 spine 756. 19 spleen 759. generic viagra without a doctor prescription 0 sternum 756. 3 stomach 750. 7 symphysis pubis 755. 69 testis (undescended)752. 51 thymus (gland) 759. 2 thyroid (gland) (tissue) 759. generic viagra legal 2 cartilage 748. where to get viagra fast in san diego no prescription 3 toe(s) 755. youtube la viagra de jose luis 66 supernumerary 755. 02 tongue 750. 19 trachea 748. 3 uterus 752. 39 vein(s) (peripheral) nec (see also malposition, congenital, peripheral vascular system) 747. 60 great 747. 49 portal 747. 49 pulmonary 747. 49 vena cava (inferior) (superior) 747. 49 uterus (acquired) (acute) (adherent) (any degree) (asymptomatic) (postinfectional) (postpartal, old) 621. 6 anteflexion or anteversion (see also anteversion, uterus) 621. costo del viagra 20 mg 6 congenital 752. Viagra 20mg lilly 4 st 39 flexion 621. 6 lateral (see also lateroversion, uterus) 621. 6 in pregnancy or childbirth 654. 4 affecting fetus or newborn 763. viagra sale uk 89 causing obstructed labor 660. buy generic viagra on line 2 affecting fetus or newborn 763. 1 inversion 621. 6 lateral (flexion) (version) (see also lateroversion, uterus) 621. viagra 50mg notice 6 lateroflexion (see also lateroversion, uterus) 621. cheap viagra online canadian pharmacy 6 lateroversion (see also lateroversion, uterus) 621. 6 retroflexion or retroversion (see also retroversion, uterus) 621. generic viagra for sale 6 prolapse, prolapsed uterus (first degree) (second degree) (third degree) (complete) (without vaginal wall prolapse) 618. buy viagra online legally 1 with mention of vaginal wall prolapse - see prolapse, uterovaginal congenital 752. 39 in pregnancy or childbirth 654. 4 affecting fetus or newborn 763. 1 causing obstructed labor 660. Viagra viagra viagra cost comparison 2 affecting fetus or newborn 763. 1 postpartal (old) 618. 1 retroversion, retroverted uterus, uterine (acquired) (acute) (adherent) (any degree) (asymptomatic) (cervix) (postinfectional) (postpartal, old) 621. 6 congenital 752. 39 in pregnancy or childbirth 654. 3 affecting fetus or newborn 763. generic prescription viagra 89 causing obstructed labor 660. 2 affecting fetus or newborn 763. 1 rudimentary (congenital) - see also agenesis uterine horn 752. 39 uterus 752. 39 in male 752. 7 solid or with cavity 752. viagra safe young people 39 squamous - see also condition epithelium in cervical canal (congenital) 752. generic viagra legal 49 uterine mucosa (congenital) 752. 39 unicorporeus uterus 752. Use viagra pill 39 uniformis uterus 752. 39 unilateralis uterus 752. 39  752. 36 icd9data. Com 752. 4  icd-9-cm codes are used in medical billing and coding to describe diseases, injuries, symptoms and conditions. viagra online pharmacy usa Ic. order cheap generic viagra REPORT  MES  PASSAT
RESUM ANY 2002 RESUM ANY 2003
RESUM ANY 2004 RESUM ANY 2005
RESUM ANY 2006 RESUM ANY 2007
RESUM ANY 2008 RESUM ANY 2009
RESUM ANY 2010 RESUM ANY 2011
RESUM ANY 2012 RESUM ANY 2013
RESUM ANY 2014 RESUM ANY 2015
RESUM ANY 2016
DADES ANUALS-2002-2017
  Sorry, your browser doesn't support Java.

Les dades meteorològiques s'actualitzen cada 10 minuts, i la webcam cada minut més o menys. Aquesta web sols és un recull de dades meteorològiques i en cap cas pretén ser una pàgina de predicció, que per aixó ja existeixen les persones llicenciades amb la matèria.  

Motor de la Ciutat Digital

Whatsapp d'atenció ciutadana 687 200 100

Envia la paraula METEO

http://www.softcatala.orgcorreu20.gif (10842 bytes) ramonestrany@gmail.com


 

Membre-col.laborador: